Kancelaria Notarialna w Głubczycach świadczy pełen zakres usług, których strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w szczególności notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

W szczególności notariusz sporządza:

 1. w zakresie obrotu nieruchomościami:
  • umowy sprzedaży, darowizny nieruchomości,
  • umowy zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • umowy dożywocia,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności,
  • umowy przedwstępne,
  • pełnomocnictwa,
 2. w zakresie prawa spadkowego:
  • testamenty,
  • protokoły z otwarcia i ogłoszenia testamentu,
  • protokoły z przyjęcia albo odrzucenia spadku,
  • umowy o dział spadku,
  • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia,
  • akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. w zakresie prawa handlowego:
  • umowy/statuty/akty założycielskie spółek handlowych,
  • protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy.

Treść tej strony nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.