Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia dolicza się podatek VAT według stawki 23%.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego, względnie do właściwego sądu rejonowego, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, a ponadto opłaty sądowe od wniosków wieczystoksięgowych.

Szczegółowe informacje odnośnie wysokości kosztów, podatków i opłat za konkretną czynność notarialną można uzyskać w Kancelarii.

Treść tej strony nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.